Medicijnkastjes in opdracht
Er bestaat de mogelijkheid om een medicijnkastje voor zichzelf of voor iemand anders te laten vervaardigen. Ik bied verschillende mogelijkheden aan:
1  De opdrachtgever komt naar mij toe met een aantal relevante voorwerpen. In een toelichtend gesprek wordt besproken voor welk doel het kastje bestemd is. Aan de hand van eventuele eigen ideeën en wensen over de uitvoering, zoals voorwerpen die erin verwerkt moeten worden, grote van het kastje enz..wordt het medicijnkastje gemaakt.
2  De opdrachtgever stuurt relevante voorwerpen naar mij op samen met een toelichting. Ik vervaardig op basis van deze informatie en voorwerpen een medicijnkastje.
3  Deelname aan een workshop. In een intieme, kleinschalige samenstelling van maximaal zes deelnemers vervaardigt men zelf onder mijn begeleiding een medicijnkastje.