MARKERING VAN CRUCIALE MOMENTEN

Cruciale momenten zijn vaak overgangen in het leven. Naast de 'grote overgangen' zoals geboorte en dood zijn er in ons leven talloze andere: van school naar beroepsleven, van thuiswonend naar zelfstandig leven, van gezond naar ziek zijn, maar ook huwelijk, verjaardagen of het verlies van een dierbare. Deze 'momenten' kenmerken zich doordat het vanzelfsprekende en vertrouwde ineens doorbroken wordt. Aan een bepaalde periode in het leven komt een einde en een nieuwe en onbekende fase dient zich aan.

Wat zich op het individuele niveau afspeelt geldt ook voor organisaties. Hier vinden overgangen plaats met soms ingrijpende gevolgen voor de betrokkenen. Om op een beeldende manier vorm te geven aan de verandering betekent stilstaan bij en expressie geven aan wat deze processen voor het individu en het collectief betekenen.

Door in materiaal uit te drukken wat zich van binnen bij ons afspeelt wordt de ervaring tast- en voelbaar: beelden kunnen spreken waar woorden ontbreken. Het begrip 'beeldende middelen' wordt hier heel breed opgevat: van papier, verf en klei tot stenen, takken en gevonden of dierbare voorwerpen, alles is bruikbaar en kan drager worden van persoonlijke betekenis.
Het vormgeven is een actieve zoektocht en het aangaan van een dialoog met het onbekende. Zo kunnen wij ons verhouden tot het angstige of het vreugdevolle en wordt het ongrijpbare en onbegrijpbare weer tast- en voelbaar aanwezig in onze persoonlijke ervaringswereld.